Reseptien uusiminen

Lääkäri määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Lääkäri voi laatia puhelin- tai paperireseptin vain poikkeustapauksissa. Apteekissa tämäkin lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.

Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakannassa. Omakannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä toimittamattomia lääkkeitä.

Resepti on voimassa kaksi vuotta, jos voimassaoloaikaa ole rajoitettu. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV) ja huumausainelääkkeiden reseptit ovat voimassa enintään vuoden.

Sähköisen reseptin uusiminen

Voit pyytää uusintaa reseptistä, josta on jo ostettu lääkettä. Jos resepti on voimassa kaksi vuotta, sen voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen. Muut reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan.

Voit pyytää reseptin uusimista 

  • terveydenhuollossa käynnin yhteydessä tai soittamalla
  • apteekissa käynnin yhteydessä 
  • Omakannassa

Omakannan kautta huoltaja voi lähettää uusimispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä.

Resepti uusitaan 8 vuorokauden kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Voit tiedustella uusimisen tilannetta puhelimitse terveydenhuollosta tai paikan päällä apteekista. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä. Mikäli ilmoitat matkapuhelinnumerosi uusimispyynnön yhteydessä, tieto uusimispyynnön käsittelystä tulee sinulle tekstiviestinä.

Reseptin uusimismaksu

Reseptin uusiminen terveysasemalla on maksutonta. Yksityislääkäri voi periä uusimisesta palkkion. Apteekki perii sähköisen reseptin uusimispyynnön välittämisestä ja puhelinuusinnasta reseptikohtaisen 2 € palkkion (korkeintaan 10 € / hlö / asioimiskerta).

Avainasiakkaille uusimispyynnön välittäminen on maksutonta.